Home

Siden 1998 har jeg reist til mer enn
60 land som journalist og fotograf.
Her er noen bilder og historier jeg
håper du kan ha litt glede av.
Velkommen!
Roar